• Gozdne veščine

    Ustanovitelj akademije preživljanja v divjini, Miha Berčič, je indijanec po duši od rojstva, tabornik od leta 1988 in inštruktor preživetja od 2010. BRS|WA izvaja celoletne programe za otroke, mladostnike, družine, posameznike, skupini in podjetja – z motom: Ljudi vodimo v divjino in divjino pripeljemo v ljudi. Preko bivanja v naravi budimo stare vrednote in učimo vseživljenskih veščin za lahkotnejše krmarjenje skozi lepe in viharne dni življenja. Budimo čut za odgovornost, samoiniciativnost, povezovanje v samozadostne skupnosti, ustvarjalnost, vztrajnost, ter vsakovrstne gozdovniške veščine – od prižiga ognja brez vžigalic, do postavitve brunarice. Izobražujemo tudi pedagoge za pripravo in vodenje (pred)šolskih otrok ter mladostnikov v naravi – gozdovniške veščine, senzibilizacija, miroljubni medčloveški odnosi,…