ČLANSTVO

 

V primeru, da želite postati naš član, izpolnite pristopno izjavo in jo pošljite na navedeni naslov.

 

 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani društva so državljani Republike Slovenije, ki delajo na področju proznavnosti protokolov v VIZu, osveščanju ljudi na področju izobraževanja itd. ali jih to področje zanima. Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije in tujec, ki dela ali izkaže interes in pripravljenost za delo na našem področju. Društvo ima redne in častne člane. Društvo lahko podeli naziv častnega člana. Častni član društva lahko postane, kdor ima posebne zasluge za razvoj društva. Častni član lahko postane državljan Republike Slovenije ali tuji državljan. Odločitev o podelitvi naziva častnega člana sprejme skupščina društva na predlog upravnega odbora. Pravice in dolžnosti častnih članov so urejene v določilih 10. člena teh pravil in so enake, kot to velja za redne člane društva.

Pogoji za sprejem v članstvo društva so, da oseba-kandidat za članstvo v društvu:

  • Izrazi željo, da bi postal član društva.
  • Sprejme ta pravila in se ravna po njih.
  • Poda pisno pristopno izjavo.

Za več informacij o članstvu in dejavnostih društva pišite na: