O DRUŠTVU

Društvo Svet Staršev je nevladna in neprofitna organizacija, ki se ukvarja z večjo prepoznavnostjo protokolov v izobraževalnem sistemu, dvigom udeležbe vseh deležnikov in ustvarjanje pogojev za izmenjavo informacij in medsebojnega delovanja na področju šolstva. Namen društva je podpora staršem, predstavnikom staršev, učiteljem in vsem udeleženim pri soočanju z internimi protokoli v izobraževalnem sistemu. Društvo po statutu informira širšo javnost; učence, starše, učitelje, psihologe, pedagoge, ravnatelje, občine, inšpektorat in ministrstvo. Na tem področju opozarja na nepravilnosti pri poteku izvajanja protokolov in odpravljanju le-teh, obvešča starše in učitelje o njihovih pravicah do aktivne udeležbe v izobraževalnem sistemu, na podlagi obstoječe zakonodaje. Na teh področjih društvo spodbuja in skrbi za odpravljanje negativnih dejavnikov, v smislu povečevanja komunikacijske in vključevanja uporabnikov ter pomoč pri izboljšanju družbenih vrednot.