Konferenca za kakovost 2. del

Konferenca za kakovost na Brdu pri Kranju, 2. del

Učiteljica: ‘’Ne moremo pričakovati, da se starši ne bodo vtikali v šolo, če jim pa otrokom dajemo domače naloge. To je poseg v družino in je normalno, da se starši obračajo na nas, nas sprašujejo o detajlih, količini in zahtevnosti. Ne moremo pričakovati, da bomo staršem nalagali toliko obveznosti, ker če si priznamo to je dodatna obveznost za starše – otrok ne zmore vseh teh nalog narediti sam, redki so.

Testi za 3. razrede so akademski, te učiteljice so za učenje gimnazijce ne pa 9 letnike…’’

Pred seboj imam seznam predavateljev in dvoran in ni mi točno jasno kako naj bi to potekalo, pa sem potem vendarle izbrala predavatelja in našla dvorano, se vmes razveselila prijatelja in šibala naprej.

Sedim v tej stekleni sobi in pogled mi v momentu zleti ven, na profesionalno urejeno travo, na barvo dreves in tukaj je seveda znameniti avion zaradi katerega že od nastanka izuma otroci gledajo ven iz učilnic. Nesramno gledam v avion in prikimam predavateljici, da ima prav in ob tem ne umaknem pogleda z aviona. Samo njo slišim, občasno se vrinejo besede: izhlapevanje..goriva…sled…na nebu. Predavateljici imata res prav, ko govorita kako se odločiti za bolj kakovostno delovanje v šolah, kaj pomeni timsko delo, zakaj morata delo opravljati dva in biti eden vodja tima, kaj pomeni ravnateljeva podpora in znameniti stavek ravnateljice: ‘’Zelo mi je pomembno, da je nekdo drug vodja tima.’’

Predvsem sem uživala v prijaznosti vseh ljudi, tekst poznam že tako na pamet. Občudovala sem odnose med učitelji in ravnatelji, prijaznost, naklonjenost, pogovorljivost. Potem pa me je skoraj nahrulila ena ravnateljica, ki je ves čas sedela nasproti mene in opazovala mojo spokojnost in zen z Vivaldijem v ozadju. Štirje letni časi, seveda, kako pa. Njen takt ni prenesel mojega zena in povedala mi je dve krepke: ’’Jaz ne dovolim staršem vtikanja v šolo. Ko se starši vtaknejo v šolo hočejo samo vojno.’’

Ob tem me je strigirala in vprašala sem jo: ’’Ali ob vprašanjih staršev vidite tudi bojne avione in tanke, da ob tem uporabljate besedo vojna v komunikacijske namene?’’

Med naju se je tako vsedel predstavnik aktiva in jo gledal v oči toliko časa, da mu je začela razlagati o tem kako strastno opravlja svoje delo. Odločila sem se, da imam teh mediacijskih pogledov dovolj in se poslovila z besedami: ‘’Jaz se moram tej strasti kar umakniti,’’ (da se ne bi česa nalezla). In grem.

Najdem dvorano na listu, si zaželim da bo v tej dvorani več spoštljivosti in se vsedem poleg luštne učiteljice, ki me je pogledala v oči, zajela sapo in povedala: ‘’Ne moremo pričakovati, da se starši ne bodo vtikali v šolo, če jim pa otrokom dajemo domače naloge. To je poseg v družino in je normalno, da se starši obračajo na nas, nas sprašujejo o detajlih, količini in zahtevnosti. Ne moremo pričakovati, da bomo staršem nalagali toliko obveznosti, ker če si priznamo to je dodatna obveznost za starše – otrok ne zmore vseh teh nalog narediti sam, redki so. Testi za 3. razrede so akademski, te učiteljice so za učenje gimnazijce na pa 9 letnike…’’

Tu sem, sedim in se sprašujem s čim sem si zaslužila tako srečo, da sem v srcu vzgoje in izobraževanja, kot predsednica Društva Svet Staršev, še včeraj trgovka in nerodna natakarica v dolgovih, ki kjerkoli skuha kavo, danes predsednica društva v zelenih številkah. Potem pa se spomnim na vse neprespane noči, na prebrane knjige, na prebrane police knjig o vzgoji in izobraževanju, na vse neuspele sestanke, intervjuje, neskončna predavanja in seminarje, tudi na zavrnitve s predavanj, na grožnje nekaterih ljudi, na javna poniževanja, na odhajanje ljudi in prihajanja novih, kar je za moj notranji košček introverta kar problematični del socializiranja. In takoj zatem se spomnim na prijaznost  ljudi od katerih ne bi nikoli pričakovala, da bodo prijazni. Ni mi problem, če je človek prijazen do mene, problem mi je preklopiti, da je v resnici prijazen in izžareva notranjo dobroto. Takrat mi je res žal, da se temperamentno izražam. Vendar to ni bil ta moment. Ta moment sem bila hvaležna vse in začudena nad obnašanjem ravnateljice, zato me je zanimalo kateri del v gradivu je spregledala:

KONFERENCA ZA KAKOVOST BRDO

Brezplačno smo prejeli knjige:

 1. IZ PRAKSE ZA UČINKOVITO RAVNATELJEVANJE, Zbornik strokovnih prispevkov
 2. VODENJE KARIERE: Priročnik za ravnatelje
 3. ŠOLE ZA UČENCE 21. STOLETJA, MOČNI VODJE, SAMOZAVESTNI UČITELJI, INOVATIVNI PRISTOPI, Mednarodno srečanje na vrhu o učiteljskem poklicu

Vzela sem jih 8 izvodov, dali so mi jih kar v kartonsko škatlo in že bi lahko naročila ponovno naklado.

Brezplačno smo prejeli gradiva:

 1. Področja in standardi kakovosti v vrtcih in šolah: z vsebinskimi vprašanji:
  – Kaj je kakovost in kdo jo opredeljuje?
  – Katera področja so ključna?
  – Kako naj se načrtno in sistematično lotimo ohranjanja in izboljševanja kakovosti v šolah?
  – Je ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo pravi odgovor?
  – Se o odgovorih na ta vprašanja lahko sporazumemo?
  – Zakaj naj šole ugotavljajo in zagotavljajo kakovost s samoevalvacijo?
  – S kakšnim znanjem, spretnostmi in vrednotami naj učence med šolanjem opremimo?
  – Kako naj profesionalno delujejo in se učijo učitelji, da bodo učenci z njihovo podporo dosegli razvoj na različnih področjih?
  – Kakšno učno okolje naj vzpostavimo, da bo za učence, učitelje in druge deležnike varno in spodbudno?
  – Kako naj ravnatelji uspešno in učinkovito vodijo šolo, da bosta delovanje in učenje potekali profesionalno in v varnem in spodbudnem učnem okolju?
  – Kako naj v šoli načrtno in sistematično ugotavljamo in zagotavljamo kakovost s samoevalvacijo?
 2. Dosežki učencev ter dosežki otrok v razvoju in učenju:
  – Kako od dosežkov učencev do kakovosti šole?
  – Znanje spretnosti in vrednote učencev
  – Podlage za razvoj in uporabo standardov ter kazalnikov kakovosti dosežkov učencev
  – Standardi kakovosti dosežkov učencev
  – Učenci napredujejo v znanju in spretnostih, zapisanih v kurikularnih dokumentih, ter dosegajo zastavljene cilje
  – Učenci napredujejo v prečnih veščinah
  – Učenci razvijajo občečloveške vrednote, vrednote vseživljenjskega učenja in trajnostnega razvoja
  – Zakaj ločujemo standarde za razvoj in učenje otrok od standardov za dosežke učencev
  – Standardi kakovosti razvoja in učenja otrok
  – Otroci razvijajo govorne zmožnosti, mišljenje in porajajočo se pismenost
  – Otroci razvijajo in se učijo socialnih zmožnosti in spretnosti
  – Otroci napredujejo na področju gibalnega razvoja in se učijo skrbeti za zdravje
 3. Profesionalno učenje in delovanje učiteljev:
  – Standardi kakovosti profesionalnega učenja in delovanja učiteljev
  – Učitelj usmerja učenje tako, da učencu omogoča optimalne dosežke in razvoj
  – Učitelj načrtuje, spremlja, vrednoti in izboljšuje svoje profesionalno delo ter usmerja svoj razvoj
  – Učitelj deluje v (profesionalnih učečih se) skupnostih
 4. Varno in spodbudno učno okolje:
  – Šolska klima in kultura za varno in spodbudno okolje
  – Zakaj je pomembno varno in spodbudno učno okolje
  – Standardi kakovosti varnega in spodbudnega okolje
  – V šoli vsem zagotavljamo vključenost ter fizično in psihosocialno varnost
  – V šoli si prizadevamo za kulturo kakovostne komunikacije in dobre medsebojne odnose
  – V šoli udejanjamo učinkovite vzgojne strategije
 5. Vodenje vrtcev in šol:
  – Vodenje šol s poudarkom na ravnateljevem vodenju
  – Standardi ravnateljevega vodenja šol
  – Ravnatelj vodi pedagoško dejavnost
  – Ravnatelj učinkovito upravlja šolo
  – Ravnatelj sodeluje z okoljem
  – Ravnatelj vodi razvoj šole in je odgovoren za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
 6. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo:
  – Šola ima vzpostavljen okvir ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo
  – Šola načrtno in sistematično ugotavlja in zagotavlja kakovost s samoevalvacijo
  – Tim za kakovost

Se beremo v naslednjih e-novicah, kjer sem obiskala predavanje NTC tehnike učenja. Vabljeni tudi, da postanete člani našega društva in s tem podprete naše delovanje.

Nataša Šram

Predsednica Društva Svet Staršev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja