• Komunikacija v šoli

  V društvu opažamo paradoks v delovanju vzgojno izobraževalnih zavodov, ki bi morali spodbujati razvoj otrok in spoštovati zakonske cilje šolanja. Staršem predlagamo, da se dogovorijo kaj želijo, h kakšnim vrednostam bodo v partnerstvu s šolo stremeli in ali bodo zakonski cilji vzgoje in izobraževanja spoštovani. Kreiranje spodbudnega izobraževalnega okolja naj bi zajemala fleksibilne oblike izvajanja kurikula z možnostjo odzivanja na potrebe učencev. Inkluzija naj bi poskušala preseči že tisočletja staro težnjo po razlikovanju, vrednotenju in razvrščanju ljudi. Merila za razvrščanje in vrednotenje se razlikujejo med družbami, vendar je vsem skupna težnja po prepoznavanju različnosti oziroma po prepoznavanju članov družbe, ki na podlagi izbranih meril ‘’preveč’’ izstopajo (Hartman 2016). V vrtcih,…

 • Diskolmanija

  Beremo in beremo, pa ni napredka? Kaj vemo o SKOTOPIČNEM SINDROMU? Znamo prepoznati DISLEKSIJO in jo ločiti od skotopičnega sindroma? 20. novembra 2018 bo predavanje na Bledu; 22.novembra 2018 v Sežani. Želite pomagati in razumeti takega otroka, kako se trudi in da mu ni lahko? Brez znanja težko prepoznate SKOTOPIČNI SINDROM. Vabljeni! Predavanje_Bled Prijava je zaradi zapolnitve mest obvezna. Za prijavnico nam pišite v mail društva (spodaj) :      

 • Kakšna prehrana je dobra za otroke?

  V Društvu Svet Staršev smo se pripravili projekt Prehrana v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Ugotovljeno je na znanstvenem nivoju, da je prehrana vodilna v problemu zdravja, koncentracije, vedenja in počutja otrok v vrtcih in šolah. Zavedamo se problema prehranjevanja med mladimi, zato želimo s pomočjo raziskav na svetovnem nivoju, predstaviti primere dobre prakse po svetu. V sodelovanju s Špelo Vehar pa predstavljamo njena predavanja po šolah: Špela Vehar: Vsi si želimo, da bi bili naši otroci v šoli in v vrtcih zbrani, polni energije, zdravi in živahni. Žal je tako, da v današnjih časih mnogo otrok ni takšnih. Eden od elementov, ki močno vpliva na otrokovo počutje in posledično tudi vedenje in čustvovanje,…

 • IVK KONFERENCA: VARNOST IN NENASILJE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH (VIZ)

  Ko govorimo o varni lokalni skupnosti, ne smemo pozabiti na zelo pomembne ustanove, kot so vrtci in šole. Varna lokalna skupnost se začne doma in se tako za otroke kot za vzgojitelje ter učitelje nadaljuje v vrtcih in šolah. Varna vrtec in šola pa se ne zgodita sama od sebe, temveč je za to potreben sistematičen in celosten pristop. Zelo pomemben je prvi korak, ki ga označuje vprašanje kje, kdaj in kako začeti, da bosta vrtec in šola varna kraja za otroke, vzgojitelje, učitelje, druge zaposlene in obiskovalce. Pri tem imajo ključno vlogo zaposleni v vrtcih in šolah, ki naj staršem pomagajo pri razvoju in oblikovanju zdrave osebnosti otrok in…

 • Obveznosti staršev

  V društvu se zavzemamo tudi za obveznosti staršev, ki zajema spoštljivo komunikacijo s starši, med starši in vzgojno izobraževalnimi ustanovami. Med pomembnejše obveznosti in dolžnosti staršev, predstavnikov staršev in članov sveta zavoda, pa prištevamo spoštovanje naslednje zakonodaje:   http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5084 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0353?sop=2018-01-0353 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11251 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10 http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/    

 • Spletna etika

    Točko osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij Safe.si z osrednjim portalom www.safe.si, ki že od leta 2005 deluje kot nacionalna točka osveščanja otrok in najstnikov o varni rabi interneta in mobilnih naprav podpira prizadevanja Društva Svet Staršev na področju zagotavljanja varnega spletnega okolja za otroke in mladostnike in pri preprečevanju medvrstniškega spletnega nasilja.   V okviru Safe.si si z različnimi izobraževalnimi in promocijskimi aktivnostmi prizadevamo, da bi bilo tovrstnega pojavljanja medvrstniškega spletnega nasilja čim manj, če pa do nasilja že pride, pa želimo tako starše in šole, kakor tudi učence in dijake čim bolje pripraviti nanje, da bodo razpolagali z znanjem in informacijami, kako se odzvati nanj.…

 • Intervjuji in članki

  24.01.2019 S peticijo do spremembe šolskega sistema: https://www.24ur.com/novice/slovenija/sprememba-solskega-sistema-ukinitev-ocen-npz-in-mature.html  24.01.2019 Peticija za ukinitev pisnih ocen in mature:  https://www.centerjanezalevca.si/wp-content/uploads/2019/01/Peticija-za-ukinitev-pisnih-ocen-in-mature.pdf  28.01.2019 Peticija za spremembo šolskega sistema : https://www.peticija.online/peticija_za_spremembo_olskega_sistema 28.01.2019 Zbirajo podpise za posodobitev šolstva:  https://www.bibaleze.si/novice/sola-finska-zbiranje-peticija-podpisi-slovenija-pouk-sistem.html 07.02.2019 Povabilo na sejo Odbora za izobraževanje:  Sklic 4.seje Odbora za izobraževanje, znanost in šport 11.01.2019 The Slovenian Times: Petition sparks off debate on education reform:  http://www.sloveniatimes.com/petition-sparks-off-debate-on-education-reform  12.02.2019 Pikalo napovedal upoštevanje peticije pri pripravi strateškega dokumenta za šolstvo:  https://www.rtvslo.si/slovenija/pikalo-napovedal-upostevanje-peticije-pri-pripravi-strateskega-dokumenta-za-solstvo/479905 • • • https://tvlasko.si/spremembe-v-solskem-sistemu-so-nujne/ 03.03.2019 V parlamentu razprava o peticiji:  V parlamentu razprava o peticiji za spremembo šolskega sistema: veliko “pametnih glav”, malo dejanskih rešitev 28.07.2019 Mamina Dlan, Projekt: Navdihnimo najstnike:  Nataša Šram – Društvo Svet Staršev 16.10.2019 Nasilje…

 • Gozdne veščine

  Ustanovitelj akademije preživljanja v divjini, Miha Berčič, je indijanec po duši od rojstva, tabornik od leta 1988 in inštruktor preživetja od 2010. BRS|WA izvaja celoletne programe za otroke, mladostnike, družine, posameznike, skupini in podjetja – z motom: Ljudi vodimo v divjino in divjino pripeljemo v ljudi. Preko bivanja v naravi budimo stare vrednote in učimo vseživljenskih veščin za lahkotnejše krmarjenje skozi lepe in viharne dni življenja. Budimo čut za odgovornost, samoiniciativnost, povezovanje v samozadostne skupnosti, ustvarjalnost, vztrajnost, ter vsakovrstne gozdovniške veščine – od prižiga ognja brez vžigalic, do postavitve brunarice. Izobražujemo tudi pedagoge za pripravo in vodenje (pred)šolskih otrok ter mladostnikov v naravi – gozdovniške veščine, senzibilizacija, miroljubni medčloveški odnosi,…

 • Spregovori o medvrstniškem nasilju

  ”Včasih je največje nasilje prav v tem, da ne storimo ničesar.” Žižek, 2007:73 ”Šola je institucija, ideološki aparat države, ki jo določajo preplet odnosov in interakcij med učenci, učitelji, vodstvom šole, starši in širšim okoljem. Nasilja v šoli tako ne smemo razumeti kot problem,neodvisen in nepovezan s širšim družbenim kontekstom. Pomembno vprašanje, ki si ga je treba zastaviti, je, ali nasilje, ob vse večji osveščenosti strokovnjakov v šolski stroki ter tudi širše v javnosti, iz leta v leto upada ali zgolj pridobiva drugačno obliko izražanja.” ZRSŠ 3-4, 2016 Nasilje med vrstniki v vzgojno izobraževalnih ustanovah zahteva takojšnje reševanje, vpogled, oblikovanje strategije analize problema in mediacijo s starši in otroki. https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/navodila-medvrstnisko-nasilje-viz-2016/files/assets/basic-html/index.html#1…

 • Rekreacija za učitelje in učiteljice

  Rekreacija za učitelje, učiteljice in starše z elementi borilnih veščin za potrebe samoobrambe z nabiranjem kondicije in moči, kakšen kilogramček manj. Ponujamo majhne skupine, zdravo hujšanje, za boljše počutje, z dobro družbo, po ugodni ceni, 2x tedensko, torek in četrtek od 20:30 – 22:00.  Možnost prehajanja v drugo skupino ob drugem dnevu.  Vabljeni, trener Brane Osnovno obvladovanje veščine samoobrambe lahko vsakemu posamezniku omogoči preprost in varen prvi odziv na neugodno situacijo z drugo osebo.    Na tečaju udeležence seznanimo z enostavnimi in uporabnimi tehnikami šole padanja, učinkovite komunikacije, ohranjanja osebnega prostora, zaščite lastnega telesa ter varno umirjanje razburjene osebe.    V šoli padanja  se učimo učinkovite zaščite vitalnih delov telesa kot…