• Varno digitalno sporočilo in Digitalno otroštvo

    Projekt je nastal na podlagi izkušenj s starši, učenci in šolami, ki so se znašli v težavah zaradi  medvrstniškega spletnega nasilja. Projekt so podprli tudi višji kriminalisti raznih policijskih postaj, saj menijo, da je vzpodbujanje spletne državljanske digitalne ozaveščenosti pomembno in pripomore k preprečevanju spletnega medvstniškega nasilja, samodestrukcije in samopoškodovanja. Projekt je namenjen preventivi in ozaveščanju primernega državljanskega obnašanja na internetu tako staršev, učiteljev, kot otrok, pogovorljivosti v družinskem krogu z otroki, hkrati pa je tudi kurativa za že storjeno napako. Predvsem je pomembno, da se družino in otroke vključi, da učenci spoznajo sebi podobne in skupaj ozaveščajo učence po šoli o varni spletni komunikaciji. V društvu nudimo predavanja v…