• Komunikacija v šoli

    V društvu opažamo paradoks spodbujanja razvoja otrok in zasledovanja ciljev šolanja. Staršem predlagamo, da se dogovorijo, kaj želijo, k čemu bodo v partnerstvu s šolo stremeli in ali bodo zakonski cilji vzgoje in izobraževanja zasledovani. Kreiranje spodbudnega izobraževalnega okolja naj bi zajemalo fleksibilne oblike izvajanja kurikula z možnostjo odzivanja na potrebe učencev. Inkluzija naj bi poskušala preseči že tisočletja staro težnjo po razlikovanju, vrednotenju in razvrščanju ljudi. Merila za razvrščanje in vrednotenje se razlikujejo med družbami, vendar je vsem skupna težnja po prepoznavanju različnosti oziroma po prepoznavanju članov družbe, ki na podlagi izbranih meril ‘’preveč’’ izstopajo (Hartman 2016). V vrtcih, šolah in drugih zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in…