• Komunikacija v šoli

    V društvu opažamo paradoks v delovanju vzgojno izobraževalnih zavodov, ki bi morali spodbujati razvoj otrok in spoštovati zakonske cilje šolanja. Staršem predlagamo, da se dogovorijo kaj želijo, h kakšnim vrednostam bodo v partnerstvu s šolo stremeli in ali bodo zakonski cilji vzgoje in izobraževanja spoštovani. Kreiranje spodbudnega izobraževalnega okolja naj bi zajemala fleksibilne oblike izvajanja kurikula z možnostjo odzivanja na potrebe učencev. Inkluzija naj bi poskušala preseči že tisočletja staro težnjo po razlikovanju, vrednotenju in razvrščanju ljudi. Merila za razvrščanje in vrednotenje se razlikujejo med družbami, vendar je vsem skupna težnja po prepoznavanju različnosti oziroma po prepoznavanju članov družbe, ki na podlagi izbranih meril ‘’preveč’’ izstopajo (Hartman 2016). V vrtcih,…