• Spletna etika

    Točko osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij Safe.si z osrednjim portalom www.safe.si, ki že od leta 2005 deluje kot nacionalna točka osveščanja otrok in najstnikov o varni rabi interneta in mobilnih naprav podpira prizadevanja Društva Svet Staršev na področju zagotavljanja varnega spletnega okolja za otroke in mladostnike in pri preprečevanju medvrstniškega spletnega nasilja.   V okviru Safe.si si z različnimi izobraževalnimi in promocijskimi aktivnostmi prizadevamo, da bi bilo tovrstnega pojavljanja medvrstniškega spletnega nasilja čim manj, če pa do nasilja že pride, pa želimo tako starše in šole, kakor tudi učence in dijake čim bolje pripraviti nanje, da bodo razpolagali z znanjem in informacijami, kako se odzvati nanj.…

 • Spregovori o medvrstniškem nasilju

  ”Včasih je največje nasilje prav v tem, da ne storimo ničesar.” Žižek, 2007:73 ”Šola je institucija, ideološki aparat države, ki jo določajo preplet odnosov in interakcij med učenci, učitelji, vodstvom šole, starši in širšim okoljem. Nasilja v šoli tako ne smemo razumeti kot problem,neodvisen in nepovezan s širšim družbenim kontekstom. Pomembno vprašanje, ki si ga je treba zastaviti, je, ali nasilje, ob vse večji osveščenosti strokovnjakov v šolski stroki ter tudi širše v javnosti, iz leta v leto upada ali zgolj pridobiva drugačno obliko izražanja.” ZRSŠ 3-4, 2016 Nasilje med vrstniki v vzgojno izobraževalnih ustanovah zahteva takojšnje reševanje, vpogled, oblikovanje strategije analize problema in mediacijo s starši in otroki. https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/navodila-medvrstnisko-nasilje-viz-2016/files/assets/basic-html/index.html#1…

 • Rekreacija za učitelje in učiteljice

  Rekreacija za učitelje, učiteljice in starše z elementi borilnih veščin za potrebe samoobrambe z nabiranjem kondicije in moči, kakšen kilogramček manj. Ponujamo majhne skupine, zdravo hujšanje, za boljše počutje, z dobro družbo, po ugodni ceni, 2x tedensko, torek in četrtek od 20:30 – 22:00.  Možnost prehajanja v drugo skupino ob drugem dnevu.  Vabljeni, trener Brane Osnovno obvladovanje veščine samoobrambe lahko vsakemu posamezniku omogoči preprost in varen prvi odziv na neugodno situacijo z drugo osebo.    Na tečaju udeležence seznanimo z enostavnimi in uporabnimi tehnikami šole padanja, učinkovite komunikacije, ohranjanja osebnega prostora, zaščite lastnega telesa ter varno umirjanje razburjene osebe.    V šoli padanja  se učimo učinkovite zaščite vitalnih delov telesa kot…

 • Varno digitalno sporočilo in Digitalno otroštvo

  Projekt je nastal na podlagi izkušenj s starši, učenci in šolami, ki so se znašli v težavah zaradi  medvrstniškega spletnega nasilja. Projekt so podprli tudi višji kriminalisti raznih policijskih postaj, saj menijo, da je vzpodbujanje spletne državljanske digitalne ozaveščenosti pomembno in pripomore k preprečevanju spletnega medvstniškega nasilja, samodestrukcije in samopoškodovanja. Projekt je namenjen preventivi in ozaveščanju primernega državljanskega obnašanja na internetu tako staršev, učiteljev, kot otrok, pogovorljivosti v družinskem krogu z otroki, hkrati pa je tudi kurativa za že storjeno napako. Predvsem je pomembno, da se družino in otroke vključi, da učenci spoznajo sebi podobne in skupaj ozaveščajo učence po šoli o varni spletni komunikaciji. V društvu nudimo predavanja v…